PRESENTACIÓ

L'Institut Universitari d'Electroquímica de la Universitat d'Alacant és un centre d'investigació i docència, sense ànim de lucre, dirigit a l'especialització teòrica i pràctica en el camp de l'Electroquímica.

Les seues finalitats principals són la planificació, promoció, realització i difusió d'activitats d'investigació en les àrees d'Electroquímica Fonamental i Aplicada, així com impulsar la formació de personal investigador especialitzat en Electroquímica.

Encara que creat recentment com a tal, l'Institut d'Electroquímica continua la investigació desenvolupada en el Departament de Química Física de la Universitat d'Alacant des de l'any 1983. Aquesta investigació abasta des de l'estudi dels aspectes bàsics de l'Electroquímica de Superfícies fins al desenvolupament de projectes d'Electroquímica Industrial, en col·laboració amb empreses nacionals i estrangeres.

L'activitat dels membres de l'Institut ha permès establir unes relacions privilegiades amb la comunitat científica interessada en els diversos aspectes de l'Electroquímica. Aquesta situació afavoreix el desenvolupament futur del centre com a Institut Interuniversitari, on es puga incorporar a investigadors d'altres Universitats i Centres d'Investigació.

GALERIA D'IMATGES

VÍDEO PROMOCIONAL CORPORATIU

Reproducir