Infraestructura Científica

Equips oferits en el servei centralitzat de mostres

Metrohm. Model 883 Basic IC plus

Link al formulari d'enviament de mostres

CI

Resta d'equips

Agilent, model 1260 Infiny II

Projecte d'Investigació: Ref. EQC2019-006128-P

Organisme finançador: Ministeri de Ciència, Innovació i universitats, cofinançat amb Fons FEDER.

MCI-FEDER

HPLC-MS_3

Vigor

Projecte d'Investigació: Ref. EQC2019-006128-P

Organisme finançador: Ministeri de Ciència, Innovació i universitats, cofinançat amb Fons FEDER.

MCI-FEDER

Caja de guantes

Delong Instruments, model LVEM 5

Projecte d'Investigació: Ref. IDIFEDER 2020/002

Organisme finançador: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, cofinançat amb Fons FEDER

TEM-SEM

Edinburgh Instruments, model LP 980

Projecte d'Investigació: Ref. IDIFEDER 2020/002

Organisme finançador: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, cofinançat amb Fons FEDER

Flash fotólisis

Agilent, model 7890B

Projecte d'Investigació: Ref. CTQ2016-76231-C2-2-R

Organisme finançador: Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado con Fondos FEDER.

GCMS

JASCO, model NRS-5100

Dotat d'un microscopi confocal, amb les línies làser d'excitació: 534 nm (Nd:YAG doblegat en freqüència), 632.8 nm (He-Ne) y 1064 nm (Nd:YAG). També permet l'ús de làsers d'UV (325 nm, He-Cd).

Projecte d'Investigació: Ref. UNAL08-3E-001

Organisme finançador: Ministeri d'Economia i Competitivitat, cofinançat amb Fons FEDER.

 Logotipo Ministerio Economía y Competitividad         Logotipo Fondo Europeo de Desarrollo Regional

 

Foto I Espectrómetro Raman Dispersivo de Alta Resolución
Foto II Espectrómetro Raman Dispersivo de Alta Resolución